Prima Receptár na tému čistenie a umývanie fasád a striech rodinných domov

Expert na fasády a strechy radí:

Všetky fasádne systémy sú náchylné k usadzovaniu organických nečistôt.

Ak sa strecha alebo fasáda nečistí, môžeme povedať, že zhruba v horizonte 7 až 12 rokov sa na fasáde tvorí mikrotrhliny, do ktorých sa dostáva riasa, machy a plesne. Tie fasádu znehodnocujú tým spôsobom, že nedrží ako jednoliaty obal, a musí sa rovno prejsť k náteru fasády.

Strecha a fasáda by sa mala čistiť zhruba v horizonte 3 až 8 rokov. De facto každý majiteľ domu to má v technických podmienkach.

Čistí sa ako strecha, tak fasáda domu. Čistí sa na základe horúcej vody a pary. Odporúča sa teplota 50 ° C pri nižšom tlaku.

Mám záujem o čistení

Další referencie