Naše referencie: čistenie a umývanie historických a pamiatkových budov
Nielen vďaka tomu, že konštrukcia objektov vďaka použitiu modernej výškovej techniky vôbec nezaťažujeme, sú historicky cenné objekty v našich rukách úplne v bezpečí. Hlavne je to preto, že na čistenie pamiatok vždy pristupujeme s najvyššou opatrnosťou a vybavení patričnú odbornosťou. Pozrite si výsledky našej práce!