ŠKOLENIE A PORADENSTVO

Školenie technikov, dobrovoľníkov a iných pracovníkov odstraňujúcich graffiti