Riešenie pre štátnu správu

Ako môžu mestá a obce navždy vyriešiť graffiti vandalizmus?